Stolovi za peglanje

Stolovi za peglanje su namenjeni za samostalan rad u konfekciji, trikotaži,

radnjama za hemijska čišćenja, krojačkim radnjama I perionicama veša.

Izradjuju se sa I bez kotla u sebi.Sa sopstvenim vakumom u sebi.

Stolovi imaju odgovarajuće rukavce I elektroparnu peglu kao I konzolu za

odlaganje komada.


Modeli stolova